ProTires
PREMIUM ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΖΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ.

Πολιτική απορρήτου

Δήλωση συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο www.protires.gr

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σύμφωνα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η Danto Group OOD, στο ρόλο του ως διαδικτυακού εμπόρου, με σκοπό την κανονική εργασία των εργαζομένων και ταυτόχρονα με τη μέγιστη προστασία των προσωπικών δεδομένων, δημιουργήθηκε η παρούσα δήλωση. Αυτή η δήλωση περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον όγκο, το εύρος, το σκοπό συλλογής, τον τρόπο επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα protires.gr, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με τη δυνατότητα να επηρεάζετε τις διαδικασίες που αναφέρονται.

1. Δεδομένα για τον διαχειριστή:

Στοιχεία εταιρείας: Danto Group OOD, Varna, Hristo Smirnenski Blvd No. 135, EIC: 203407658.

Στοιχεία επικοινωνίας: Varna, Hristo Smirnenski Blvd #135, τηλέφωνο +302311181313; e-mail: info@protires.gr

2. Είδη προσωπικών δεδομένων

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από τον ιστότοπο protires.gr περιγράφονται εδώ

 • Ονόματα - απαιτούνται για τον μοναδικό έλεγχο ταυτότητας του παραλήπτη των αγαθών/υπηρεσιών και των επικοινωνιών

 • Τηλέφωνο - απαιτείται γρήγορη επικοινωνία με τον χρήστη, σε περίπτωση προβλημάτων παράδοσης, με στόχο τη μέγιστη προστασία των δικαιωμάτων χρήστη του

 • Διεύθυνση - απαιτείται για να παραλάβει ο καταναλωτής τα αγαθά στην επιθυμητή τοποθεσία

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) - απαιτείται για να λαμβάνει ο χρήστης μηνύματα σε σχέση με την παραγγελία που έχει υποβάλει ή πρόσθετα έγγραφα που πιστοποιούν την αγορά του. Με ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο. 3 στοιχείο 2 - για την εκτέλεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ και τη λήψη εμπορικών μηνυμάτων.

Έχουν ληφθεί όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τον περιορισμό του όγκου των προσωπικών δεδομένων στην παραπάνω λίστα. Αυτά τα δεδομένα είναι απολύτως επαρκή για τους σκοπούς του Διαχειριστή, για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων από το σημείο 3. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, κατά την επικοινωνία με τον συνεργάτη μας, σας ζητηθούν πρόσθετα δεδομένα, παρακαλούμε να το αναφέρετε.

3. Στόχοι και προθεσμίες.

Ο ιστότοπος protires.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα για δύο συγκεκριμένους σκοπούς:

 • Διενέργεια εμπορικής συναλλαγής. Κάθε χρήστης παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα προκειμένου να πραγματοποιήσει μια συναλλαγή εξ αποστάσεως. Βάσει αυτού μπορεί να λάβει τα ακόλουθα μηνύματα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθόρισε:

  1. Για μια επιτυχημένη παραγγελία

  2. Για να ξεκινήσει η επεξεργασία της παραγγελίας από έναν χειριστή (πωλητή)

  3. Για αποστολή με ταχυμεταφορική (courier) ή ακύρωση της παραγγελίας

  4. Μήνυμα που να περιέχει τιμολόγιο ή κάποιο άλλου είδους αποδεικτικό για την αγορά που έγινε

Αιτιολόγηση: Υποχρέωση εκ μέρους του πωλητή, Danto Group OOD, για έκδοση πρωτογενούς λογιστικού παραστατικού.

Περίοδος αποθήκευσης: Όσον αφορά τα πρωτογενή λογιστικά έγγραφα - νόμιμα καθορισμένα για 5 χρόνια.

 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ. Κάθε χρήστης του protires.gr μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικών και διαφημιστικών μηνυμάτων, που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν ή ως μέρος ενός ευρύτερου target group. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητά του σε σχέση με προγράμματα επιβράβευσης ή/και που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του κατά την επίσκεψη σελίδων από τον ιστότοπο protires.gr.
  Αιτιολόγηση: Ρητή συγκατάθεση του χρήστη για λήψη εμπορικών και διαφημιστικών μηνυμάτων. Η δήλωση συγκατάθεσης του χρήστη δηλώνεται με ειδικό σημάδι στις ηλεκτρονικές φόρμες όπου συλλέγονται τα προσωπικά του δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.
  Περίοδος αποθήκευσης: Η συγκατάθεση θεωρείται έγκυρη για περίοδο 36 μηνών, εάν δεν πραγματοποιηθούν ενέργειες εκ μέρους του υποκειμένου που να προκύπτουν από τα δικαιώματά του που περιγράφονται στο σημείο 4

4. Δικαιώματα χρήστη

Κάθε χρήστης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων

 • Οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί να διαγράψει, να διορθώσει και να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία αποθηκεύονται από τον Διαχειριστή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτούς που ορίζει ο νόμος.

 • Να ζητήσει πληροφορίες για το πώς και υπό ποιες συνθήκες αποθηκεύονται τα δεδομένα και ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία τους

 • Άμεση πρόσβαση και τροποποίηση των δεδομένων σας στην ενότητα "Τα δεδομένα μου" του λογαριασμού, μέσω εργαλείων επεξεργασίας που διατίθενται κατόπιν εξουσιοδότησης μέσω e-mail και κωδικού πρόσβασης.

 • Να υποβάλει καταγγελία στο όργανο ελέγχου της Hellenic Data Protection Authority στη διεύθυνση https://www.dpa.gr, σε περίπτωση που κρίνει ότι τα δικαιώματά του έχουν παραβιαστεί από τον Διαχειριστή

Η σειρά άσκησης των δικαιωμάτων που αναφέρονται παραπάνω είναι:

 • Δήλωση συναίνεσης μέσω της ενότητας «Τα δεδομένα μου» του λογαριασμού του χρήστη.

 • Δήλωση βούλησης με αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτά που καθορίζονται στο άρθ. 1 διευθύνσεις email.

 • Δήλωση με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση επικοινωνίας που καθορίζεται στο άρθρο. 1

5. Άρνηση αρχικής παροχής προσωπικών δεδομένων

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να αρνηθεί την παροχή προσωπικών δεδομένων στον ιστότοπο protires.gr μη συμπληρώνοντας τα πεδία που προβλέπονται για αυτό ή αρνούμενος να παράσχει τα δεδομένα κατά τη διάρκεια προφορικής επικοινωνίας με έναν υπάλληλο του protires.gr

Συνέπειες εάν δεν παρέχονται τα απαιτούμενα δεδομένα:

Για την πραγματοποίηση εμπορικής συναλλαγής. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να παραλάβει τα αγαθά που επιθυμεί, καθώς θα είναι αδύνατο να απευθυνθεί στην αποστολή.

Για δραστηριότητες μάρκετινγκ. Ο χρήστης δεν θα μπορεί να λαμβάνει εμπορικές προσφορές και προτιμήσεις για δραστηριότητες μάρκετινγκ και προγράμματα επιβράβευσης.

6. Περιπτώσεις στις οποίες θα ζητηθεί συναίνεση για χρήση προσωπικών δεδομένων

 1. Αρχικό προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση email του χρήστη (για υφιστάμενους εγγεγραμμένους χρήστες) σε σχέση με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Στο e-mail θα τοποθετηθεί ένας προσωπικός σύνδεσμος, κάνοντας κλικ στον οποίο ο χρήστης θα συμφωνήσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης Bonus Wallet. Η δραστηριότητα θα καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής. Η συγκατάθεση (κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο) είναι προαιρετική.

 2. Εγγραφή για συμμετοχή σε δραστηριότητες μάρκετινγκ και συμμετοχή σε πρόγραμμα αφοσίωσης. Η συναίνεση είναι υποχρεωτική γιατί απαιτούνται τα δεδομένα του χρήστη σε σχέση με τη συμμετοχή του σε αυτά. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή του, η συλλογή των προσωπικών του δεδομένων θα αποτελεί παράβαση του Κανονισμού.

 3. Τελικό βήμα κατά την υποβολή μιας παραγγελίας. Η συγκατάθεση για την παροχή προσωπικών δεδομένων σε σχέση με δραστηριότητες μάρκετινγκ δεν είναι υποχρεωτική. Τα δεδομένα του χρήστη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για σκοπούς διενέργειας εμπορικής συναλλαγής εξ αποστάσεως (άρθρο 3 στοιχείο 1).

 4. Προσωπικό μήνυμα για ανανέωση συγκατάθεσης, μετά τη λήξη της προθεσμίας επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του χρήστη σχετικά με το σκοπό συμμετοχής σε δραστηριότητες μάρκετινγκ (Άρθρο 3, Θέμα 2). Ο χρήστης θα λάβει ένα προσωπικό μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Στο e-mail θα τοποθετηθεί ένας προσωπικός σύνδεσμος, κάνοντας κλικ στον οποίο, ο χρήστης θα συμφωνήσει για την περαιτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων που σχετίζονται με δραστηριότητες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο πρόγραμμα αφοσίωσης Bonus Wallet. Η δραστηριότητα θα καταγραφεί στο αρχείο καταγραφής. Η συγκατάθεση (κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο) είναι προαιρετική.

7. Αποκάλυψη δεδομένων

Σε σχέση με τη δραστηριότητα και τις νομικές υποχρεώσεις του Διαχειριστή, τα δεδομένα χρήστη ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στις ακόλουθες οντότητες:

 1. Ιδρύματα - όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τα κύρια λογιστικά έγγραφα (τιμολόγιο και απόδειξη από αδειοδοτημένο ταχυδρομικό φορέα) που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση μιας συναλλαγής

 2. Ταχυμεταφορικές - προσωπικά δεδομένα (ονόματα, διεύθυνση, τηλέφωνο) παρέχονται στην εταιρεία ταχυμεταφορών για σκοπούς παράδοσης

 3. Τράπεζες - σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν τα αγαθά επιστρέφονται από τον καταναλωτή, γίνεται τραπεζικό έμβασμα για επιστροφή του ποσού της αγοράς. Τα ονόματα χρηστών και τα IBAN κοινοποιούνται στο τραπεζικό ίδρυμα

 4. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρασχεθούν σε ανακριτικά όργανα (Υπουργείο Εσωτερικών, Εισαγγελία κ.λπ.) αφού προβλεφθούν νομικοί λόγοι για αυτό και σε περίπτωση που ο χρόνος αποθήκευσης που προβλέπεται στο άρθ. IV

Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων δεν θα παρέχονται στοιχεία τρίτων και οντοτήτων.

8. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Κατά τη συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων, μας αποστέλλονται αυτόματα. Για να τα προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τα κρυπτογραφούμε χρησιμοποιώντας τεχνολογία ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων SSL (SecureSocketsLayer), η οποία είναι αυτή τη στιγμή η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη και πιο ασφαλής μέθοδος μετάδοσης δεδομένων στο Διαδίκτυο. Χρησιμοποιείται κάθε φορά που μεταδίδονται ευαίσθητα δεδομένα. Ωστόσο, δεν φέρουμε ευθύνη εάν είστε στόχος απάτης τρίτων και έχετε συναντήσει έναν ψεύτικο ιστότοπο παρόμοιο με τον δικό μας. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι έχετε επισκεφτεί τον ιστότοπο protires.gr, βρίσκοντας ένα πράσινο εικονίδιο λουκέτου κοντά στο πεδίο διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης και ότι η διεύθυνση του ιστότοπου αρχίζει με https://.

Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketLayers) χρησιμοποιείται για την προστασία των δεδομένων που στέλνουν οι χρήστες στον διακομιστή μας μέσω του Διαδικτύου. Το SSL προστατεύει τις πληροφορίες με τρεις τρόπους:

• Τα μεταδιδόμενα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα.

• Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα της φόρμας επιστρέφονται μόνο στον διακομιστή που τα έστειλε αρχικά.

• Ελέγχει ότι τα δεδομένα είναι πλήρη και αμετάβλητα τη στιγμή που φθάνουν στον κατάλληλο παραλήπτη.

Τα δεδομένα σας δεν παρέχονται σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου. 7.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν μόνο οι υπάλληλοι που ορίζονται από τον διευθυντή της εταιρείας και είναι εξοικειωμένοι με τις απαιτήσεις του κανονισμού.

9. Πολιτική cookies

1. Cookies που χρησιμοποιούνται από το protires.gr.

Το protires.gr χρησιμοποιεί δύο τύπους cookies - cookies περιόδου λειτουργίας χρήστη (παραμένουν στη συσκευή μόνο για την τρέχουσα περίοδο περιήγησης) και μόνιμα cookies (παραμένουν στη συσκευή για καθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι να διαγραφούν από τον χρήστη).

2. 2. Πώς χρησιμοποιούνται τα cookies με την επίσκεψη στο

Η επίσκεψη στον ιστότοπο ενδέχεται να δημιουργήσει cookies με τους ακόλουθους σκοπούς:

• Cookies για την ανάλυση των επισκεπτών του ιστότοπου.

• Cookies για εγγραφή.

• Cookies για διαφημιστική δραστηριότητα και ανάλυση πωλήσεων/παραγγελιών.

• Cookies διαφημιστικών πλατφορμών και εργαλείων ανάλυσης - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο protires.gr δεν προσδιορίζουν την ταυτότητα των χρηστών του Διαδικτύου. Οποιοδήποτε λογισμικό για πρόσβαση σε ιστότοπους (πρόγραμμα περιήγησης) επιτρέπει την αποθήκευση cookies από προεπιλογή. Ωστόσο, κάθε λογισμικό παρέχει επίσης τη δυνατότητα διαχείρισης του τρόπου αποθήκευσης των cookies, καθώς και εργαλεία για τη διαγραφή τους.

3. Γιατί τα cookies χρησιμοποιούνται και είναι σημαντικά στον χώρο του Διαδικτύου;

Τα cookies βοηθούν τους χρήστες και τους κατόχους ιστότοπων στην καθημερινή τους εμπειρία στο Διαδίκτυο παρέχοντας τις ακόλουθες επιλογές:

• Εμφάνιση περιεχομένου και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις του χρήστη.

• Προσφορές και διαφημιστικές προτάσεις προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του χρήστη - απομνημόνευση κωδικών πρόσβασης.

• Αναγνώριση χρήστη χωρίς να χρειάζεται να εισάγει τα στοιχεία σύνδεσής του κατά το άνοιγμα κάθε σελίδας ή τη δημόσια έκθεση τους κατά τη δημιουργία μιας διεύθυνσης.

• Παροχή διαφημίσεων που θα ενδιαφέρουν τον χρήστη.

• Μέτρηση των επισκέψεων με εργαλεία ανάλυσης που βοηθούν τους ιδιοκτήτες τοποθεσιών να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα και να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών στους ιστότοπους τους.

4. Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο, οι χρήστες του protires.gr αποδέχονται ότι τα cookies από το protires.gr, τους συνεργάτες του και τις διαφημιστικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από αυτό τοποθετούνται στις συσκευές τους. Εάν ο χρήστης δεν επιθυμεί την τοποθέτηση cookies στη συσκευή του, μπορεί να το κάνει από τις ρυθμίσεις του λογισμικού με το οποίο ανοίγει αυτόν τον ιστότοπο, οπότε δεν μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη και ακριβή λειτουργία του ιστότοπου.

5. Ο χρήστης θεωρείται ενημερωμένος σχετικά με τη μη εξατομικευμένη παρακολούθηση της συμπεριφοράς του στον ιστότοπο και στο Διαδίκτυο κατά την επίσκεψη, την αγορά, την εγγραφή, την εναλλαγή από άλλο ιστότοπο κ.λπ. από το protires.gr. Για να ορίσετε cookies από τρίτα μέρη (τις πιο δημοφιλείς διαφημιστικές πλατφόρμες), ο Χρήστης μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο: https://www.youronlinechoices.com/gr/

6. Σε περίπτωση συναίνεσης για τη χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3, τα δεδομένα cookie ενδέχεται να συνδέονται με τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

10. Άλλα

Η Danto Group Ltd. σέβεται το απόρρητό σας. Η εταιρεία μας συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

ProTires